Werkwijze

Onze werkwijze is vooral gericht op de directe toepassing in je eigen werk- en leefomgeving. Korte theorie wordt praktisch vertaald naar jouw praktijk.

Ervarend leren door te oefenen met een acteur zorgt voor directe verankering van de progressie in je dagelijkse werkzaamheden.

Groepstrainingen gecombineerd met individuele coaching ondersteund door intervisie, het zogenoemde blended learning, zorgt voor een hoog leerrendement dat beklijft.

Op basis van kennen, kunnen, durven en willen doen, worden de resultaten concreet benoemd in zichtbaar gedrag. Jouw persoonlijk gedragsontwerp helpt je kleine ineffectieve gewoontes te veranderen naar effectieve gewenste gewoontes. Er worden concrete resultaten benoemd op individueel, team en organisatieniveau om de vooruitgang continue te kunnen monitoren.