Privacy

Wortelboer Training & Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wortelboer Training & Coaching en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wortelboer Training & Coaching verstrekt. 

Wortelboer Training & Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Waarom Wortelboer Training & Coaching gegevens nodig heeft?

Wortelboer Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Wortelboer Training & Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Wortelboer Training & Coaching gegevens bewaart?

Wortelboer Training & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

Wortelboer Training & Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen.

Wortelboer Training & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wortelboer Training & Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wortelboer Training & Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wortelboer Training & Coaching op via info@wortelboertrainingen.nl  /  www.wortelboertrainingen.nl is een website van Wortelboer Training & Coaching.

Wortelboer Training & Coaching is als volgt te bereiken:

Postadres: Buzon 01031, 03729 LLiber, Alicante, Spanje

Vestigingsadres: Cami El Peñal 1, 03729 LLiber, Alicante, Spanje

Postadres in Nederland: Zwarteweg 10, 1412 GD  Naarden

Telefoon: 0031 651261356

E-mailadres:info@wortelboertrainingen.nl