Ontdek je ‘eigen-aardigheden’

Iedereen heeft zijn eigen bijzondere manier van denken, communiceren, beslissingen nemen, leren en problemen oplossen. De één denkt in beeld en metaforen en zal dit ook zo communiceren. De ander denkt gedetailleerd en zal problemen stap voor stap oplossen. En weer een ander zal aandacht hebben voor de relatie en spreken vanuit gevoel en zo ook zijn beslissingen nemen. Kortom als mens zijn we uniek met onze unieke voorkeurstijlen.

Om interacties effectiever, soepeler en plezieriger te laten verlopen kunnen we ons vermogen om af te stemmen en aan te sluiten bij de ander en daarmee verbinding te maken inzetten. Het (her) kennen van jouw persoonlijke voorkeurstijl en die van de ander helpt je hierbij.

In het programma Ontdek je ‘eigen-‘aardigheden’ leer je communicatief afstemmen, aansluiten en verbinden met anderen. Het invullen van een gestructureerd zelfonderzoek biedt jou inzage in jouw profiel. Door de bewustwording die je verkrijgt met de profielgegevens van HBDI®, kun je rekening houden met hoe je in een groot aantal toepassingen efficiënter kunt zijn in: communicatie, teams, problemen oplossen, besluiten nemen, carrièreontwikkeling, management ontwikkeling, creativiteit, onderwijzen, leren en strategische planning.

Voor meer informatie info@wortelboertrainingen.com of bel 0031-651261356