Menselijk leiderschap

Menselijk leiderschap is je medewerkers coachen c.q. begeleiden. Hoe kun je medewerkers van routinematig gedrag naar bewust gedrag brengen en daarmee in de actieve modus krijgen?

In dit programma leer je:

Hoe je medewerkers kunt begeleiden en stimuleren meer gebruik te maken van eigen kennis en ervaringen. Dat alle mensen verschillend zijn en dat je jouw aanpak kunt afstemmen op de persoon. De vier basisstijlen van leiderschap en ontdek je jouw voorkeurstijl. Hoe je effectief af kunt stemmen op de medewerker en zijn specifieke taak en situatie. Hoe kennis van het brein jou en je medewerkers kan helpen te schakelen van je automatische piloot naar je bewustzijn.

Een dagdeel programma voor iedereen die te maken heeft met aansturen van medewerkers.

Voor informatie bel 0031-651261356 of info@wortelboertrainingen.com