Linneke Stoltenborgh

Met Linneke kies je voor daadkracht, verbinding en openheid. Ze benut haar sensitieve kant om te zien wat er écht speelt en wat nodig is in een organisatie, een team of op individueel niveau. In combinatie met haar doelgerichtheid kan ze scherp en doortastend te werk gaan en ervoor zorgen dat er ruimte komt voor nieuwe inzichten, ontwikkeling en beweging. Linneke maakt gebruik van haar specialistische ervaring als Talent Development Manager, Manager Recruitment en HR business partner in complexe, internationale organisaties. Daarnaast gebruikt ze haar kennis die ze vanuit opleidingen op het gebied van Insights Discovery, coaching, groepsdynamica en systemisch werk heeft opgedaan om nieuwe inzichten te creëren.