Commercieel Slagvaardig

Je wilt inspirerend en energieke gesprekken met je klanten en bezwaren zien als een mogelijkheid tot een goed gesprek. Het creëren van een klik die leidt tot langdurige samenwerking en een gesprek op inhoud met behoud van de relatie is wat je nastreeft. Kortom je wilt meer rendement uit je commerciële inspanningen.

Hoe bereik je dat?

Door communicatief afstemmen, aansluiten en verbinden leg je de basis voor een open en betrokken relatie met je klant. Waarin je niet alleen biedt wat de klant vraagt maar vooral wat hij nodig heeft. Bezwaren zijn een onderwerp van gesprek om een constructieve oplossing te komen.

In deze training leer je:

In interacties beter afstemmen, aansluiten en verbinden. Professionele nieuwsgierigheid te tonen en door te vragen. Een voorstel te formuleren in de taal van de klant. Een positieve bezwaren mindset te creëren. Mee te bewegen met de klant en hem mee te nemen in jullie gezamenlijk verhaal. Commitment te bereiken en concreet af te ronden.

In een tweedaagse training wordt kort de theorie vertaald naar jouw dagelijkse praktijk en ondersteund met praktijkgerichte gespreksoefeningen. Na de training heb je een jaar lang e-mail support van de trainer.

Voor informatie info@wortelboertrainingen.com of bel 0031-651261356